10 juli 2006

Uit de periferie van de Engelse taal.


Lezers van mijn weblog kennen ondertussen ongetwijfeld Grant Barrett. Niet alleen is hij de oprichter en bewerker van de populaire website ‘Double-Tongued Word Wrester’ (zie de link onderaan rechts), ook publiceerde hij ‘Hatchet Jobs and Hardball. The Oxford Dictionary of American Political Slang’ en is hij samensteller van de Historical Dictionary of American Slang voor Oxford University Press (de twee eerste delen van dit monumentale werk verschenen bij Random House).

Nu heeft hij een nieuw, prachtig woordenboek op de markt gegooid: ‘The Official Dictionary of Unofficial English.’
Hierin werden 750 splinternieuwe woorden opgenomen uit de periferie van de Engelse taal. Het gaat vooral om slang, jargon en dialect maar ook om neologismen die door de gerenommeerde woordenboeken al jaren verwaarloosd worden. Woorden en uitdrukkingen die modieus zijn op straat, zelfs nieuw in cyberspace (een belangrijke bron van Barrett is Usenet) maar die bijvoorbeeld Webster en consorten nog niet gehaald hebben.

Als je de enorme lijst citaten bij ieder lemma ziet dan vraag je je af hoe dit mogelijk is.
Eén woord springt er een beetje uit omdat het wel overbekend is (en beslist in de meeste woordenboeken staat) : ‘the big apple’, de bijnaam van New York. Reden voor opname is de verrassend nieuwe etymologische informatie.
Een paar woorden komen ook ons bekend voor: rollator bijvoorbeeld (dat in de VS al in 1996 werd opgetekend), sag wagon (de bezemwagen in wielerjargon, met een vindplaats uit o.a. 1967), lesbian bed death (bij ons bekend als ‘beddedood’), tiger kidnapping (de laatste tijd eveneens populair in de lage landen ). We vinden zelfs een paar Duitse termen: Leitkultur;
(diep inademen:) Verwaltungsvereinfachungsmassnahmen en Zeitgeber.

Bij sommige woorden denk je met ééndagsvliegen te doen te hebben, maar nogmaals: de vele citaten uit diverse bronnen en jaren spreken dit tegen.
De oorlog in Irak en de strijd tegen het terrorisme zijn blijkbaar een goudmijn voor lexicografen. Een kleine greep: Eye-wreck (bijnaam van Irak); fobbit; haji; hawasim; Mortarville (Irak); Muzzie (moslim); Rummy’s Dummies (de Amerikaanse soldaten onder het leiderschap van Donald Rumsfeld); the sandbox (het Midden-Oosten); Trashcanistan (Afghanistan) enz.

Ik kan hier de loftrompet blijven steken maar jammer genoeg ontbreken tijd en plaats.
Iedere taalliefhebber zou dit buitengewoon informatieve boek moeten kopen. Het is overigens niet duur: ongeveer 15 euro voor 412 pagina’s met de nieuwste Engelse aanwinsten.

‘Nieuwste’ is hier in de meeste gevallen met een korrel zout te nemen. Sommige woorden kregen zelfs vindplaatsen uit het begin van de twintigste eeuw. Desondanks werden ze in de meeste woordenboeken niet opgenomen. Nog maar eens een bewijs dat woordenboeken nooit compleet kunnen zijn.
Grant Barrett: The Official Dictionary of Unofficial English.
ISBN 0-07-145804-2
McGraw Hill

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.