14 februari 2008

Het rokend pistool.

Voor, tijdens en na de oorlog in Irak werd er voortdurend gezocht naar een ‘smoking gun’: aanwijzingen dat het land over massavernietigingswapens beschikte.
Die ‘harde bewijzen’ werden nooit gevonden.

De laatste tijd duikt in Nederlandse en Vlaamse kranten vaak de vertaling ‘rokend pistool’ op. Bijvoorbeeld in het weekblad Elsevier in 2003: “De harde werkelijkheid is dat het hoofd van de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in Irak, Hans Blix, op 27 januari aan de Veiligheidsraad verslag moet uitbrengen over zijn bevindingen. Hoewel Resolutie 1441 slechts van een ‘update’ spreekt, is lang aangenomen dat het hier om een slotdocument zou gaan. Een onmiskenbaar ‘rokend pistool’ is nog niet aangetroffen in Londen, maar ook in Washington, gaan stemmen op om de inspecteurs meer tijd te gunnen.”

Het ‘rokend pistool’ (of geweer) is het bewijsmateriaal waarmee men iemand kan beschuldigen. We gaan ervan uit dat de persoon die dit in handen heeft naar alle waarschijnlijkheid een misdaad heeft begaan.
De uitdrukking ‘smoking gun (pistol) werd in Amerika vooral populair tijdens het Watergateschandaal in de jaren zeventig van vorige eeuw. Volksvertegenwoordigster Barber Conable zei toen, na het beluisteren van de bandopname van het gesprek tussen Richard Nixon en H.R. Haldeman, de legendarische woorden: ‘I guess we have found the smoking pistol, haven’t we?’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.