10 januari 2009

Tia Hellebaut-sprong.

Bij alle commotie rond de nieuwe woorden van het voorbije jaar wordt wel eens uit het oog verloren dat ook uit Vlaanderen neologismen komen.
In ‘Woord van het jaar 2008’, uitgegeven bij Van Dale lijkt het wel of de samensteller, Ton den Boon, nooit gehoord heeft van ‘canapébenoeming’ en ‘Tia Hellebaut-sprong’.
In 2008 kon je de laatste maanden nochtans geen enkele Vlaamse krant openslaan zonder op deze termen te stuiten. Ze verwijzen beide naar de zaak-Koekelberg die hier veel pennen in beweging bracht en veel journalisten hun messen liet wetten.
Nu even bij de les blijven, Nederlandse lezertjes! Kwestie van jullie kennis van het Zuid-Nederlands (ook wel het Vlaams in de spreektaal) wat bij te spijkeren.

Uit het rapport van het Comité P (dit is het controleorgaan voor de politiediensten in België) bleek dat commissaris-generaal Fernand Koekelberg in de fout was gegaan toen hij twee politiesecretaresses vorig jaar een superpromotie bezorgde zonder dat de betrokkenen daarvoor de nodige examens dienden af te leggen.
In politiekringen gebruikt men hiervoor de term ‘Tia Hellebaut-sprong’, naar de Olympisch kampioene van het hoogspringen, Tia Hellebaut. Het slaat op een sprong van niveau C naar niveau A41 (de op één na hoogste weddeschaal van het openbaar ambt), m.a.w. een promotie waarvoor bij anderen vele jaren ervaring, opleidingen en examens vereist zijn. Volgens critici werd er een loopje genomen met de reglementering binnen de federale politie.
De jenevertelegraaf had het bovendien al snel over een 'canapébenoeming': Koekelberg en één van zijn secretaresses ‘zouden’ een relatie gehad hebben. Over de finesses van deze zaak zullen we het hier verder niet hebben (daar zijn politieke blogs voor) maar in het kort komt het hierop neer: het hoofd van de commissaris-generaal werd op de offerblok gelegd. Er werd een tuchtprocedure tegen hem gestart en een vervroegde evaluatie lijkt in het verschiet. De minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, kreeg in de pers bakken kritiek over zich, de oppositie eiste zijn vel. De 'Tia Hellebautsprong' van de twee secretaresses werd door hem ongedaan gemaakt. Hun loonschaal is inmiddels niet meer dezelfde: een klont boter uit de pap.

Niemand kon in 2008 over deze kwestie heenkijken. Het was een ‘hot item’. En toch: in de lijstjes met neologismen van het voorbije jaar vind je geen van beide termen terug. Zéér merkwaardig. Alsof één Vlaming ooit het woord ‘swaffelen’ (in de huidige betekenis) zou gebruikt hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.